Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Ivan Palada

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Kliničke medicinske znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Predavač


Kontakt adresa

Ustanova:Poliklinika Cito
Ulica:Moliških hrvata 4.
Grad:21000 Split
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. (021)455515
E-mail adresa: