Most visited scientists during last week

Ph.D. Snježana Kordić, Visiting professor

Ph.D. Saša Zelenika, Full professor

Assoc.Prof. Milan Kujundžić, Assistant professor

Ph.D. Ružica Beljo-Lučić, Associate professor

Ph.D. Tatjana Jukić, Associate professor

M.Sc. Dinka Pančić, Research Assistant

M.Sc. Danko Markovinović, Instructor

Assoc.Prof. Tonči Matulić, Assistant professor

Prof. Krešimir Rotim, Full professor

Ph.D. Branko Grčić, Full professor

Information about the scientist
Basic information
Education
Employment
Projects
Bibliography
Languages
Personal data


Bruno Šišić - Education

University or college

University of Zagreb
1983. - 1986.

 
University of Zagreb
1968. - 1974.

 
University of Zagreb
1945. - 1950.

 
Secondary school

Dubrovnik
1937. - 1945.

 
Primary school

Dubrovnik
1933. - 1937.

 
Not specified

Dubrovnik
1934. - 1944.

 
Permanent education

Putujući seminar o krajobraznom uređenju primorskih mijesta
Turistički savez Hrvatske
Opatija-Rijeka-Lošinj-Zadar-Split-Hvar-Dubrovnik- Hercegnovi; nastavnici: Jerko Čulić,turistički ekspert,Zagreb-Split; Smiljan Klaić,dipl.kraj.arh,Zagreb; Zdenko Sila, dipl.arh.-urbanist, Rijeka; ? Zec,dipl.agr,hort.botaničar, Split
lipanj 1953.g.
 

Državni stručni ispit poljoprivredne struke iz grupe : hortikultura
N.R.Hrvatska, Državni sekretarijat za poslove narodne privrede u Zagrebu
referent
položen 04.04.1956.
 

Rješenje o upisu u Spisak ovlaštenih projektanata za građevinarstvo br. 210/1959
NRH, Sekretarijat za građevinarstvo, urbanizam i komunalne poslove-Zagreb
ovlašteni projektant za objekte vrtne arhitekture
od 18.04.1959. pa dalje
 

12 studijskih putovanja radi upoznavanja povijesnih vrtova i krajobraza
Komunalna ustanova za javno zelenilo, Turističko društvo Dubrovnik, JAZU
U razdoblju od 1961. do 1982.g.,ciljano prema pripremljenim programima boravio najviše u Italiji, zatim u Francuskoj te u još nekoliko zemalja,
putovanja:od dva do tri tjedna