Most visited scientists during last week

Ph.D. Snježana Kordić, Visiting professor

Ph.D. Saša Zelenika, Full professor

Assoc.Prof. Milan Kujundžić, Assistant professor

Ph.D. Ružica Beljo-Lučić, Associate professor

Ph.D. Tatjana Jukić, Associate professor

M.Sc. Dinka Pančić, Research Assistant

M.Sc. Danko Markovinović, Instructor

Assoc.Prof. Tonči Matulić, Assistant professor

Prof. Krešimir Rotim, Full professor

Ph.D. Branko Grčić, Full professor

Information about the scientist
Basic information
Education
Employment
Teaching
Projects
Memberships
Activities
Awards
Bibliography
Scientific interests
Languages
Biography


Mislav Ježić - Scientific interests

Scientist's scientific interests preview:

Interests: Vedski studiji, indijski epovi, početci indijske i helenske filozofije, jezikoslovni opisi nekih vidova indijskih jezika, u novije vrijeme i europski i međunarodni kontekst hrvatske kulture. Glavni prinosi: istraživanja o genezi vedskoga panteona i dijelova vedskoga korpusa, povijesno-filološka analiza slojeva upanišadskih i epskih tekstova, izvori i usporednice u staroj indijskoj i helenskoj filozofiji. Radi na komentiranome prijevodu klasičnih upanišadi, poredbenoj monografiji o početcima indijske i helenske filozofije, itd.

Expertise: