Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija
Osobni podaci


Miroslav Akmadža - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Profesor povijesti Doktor humanističkih znanosti - polje povijest