Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Projekti
Bibliografija
Biografija


Zlatko Pepeonik

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti:
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:
Grad:
Država:

Brojevi telefona:
E-mail adresa: