Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Repozitorij dokumenata


Tomislav Petković - Repozitorij dokumenata

Repozitorij dokumenata

Sudjelovanja i prilozi u DFP-a 1992–2017
Dokument kronološki i tematski popisuje regularna sudjelovanja dr. Petkovića, naslove refertata te publicirane radove u kontekstu međunarodnih i međudisciplinarnih Dana Frane Petrića (DFP). Manifestacija se tradicionalno održava u Cresu, od 1992.