Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Ivan Gabrijel

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Građevinarstvo
Akademski stupanj: Dipl. ing.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Građevinski fakultet
Ulica:Fra Andrije Kačića Miošića 26
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. + 385 1 4639 422
E-mail adresa: