Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Biografija


Petar Selem - Nagrade i priznanja

Pregled nagrada:
Nagrada Hrvatskog glumišta
2000
Nagrada Hrvatskog glumišta
1996
Nagrada Splitskog ljeta
1995
Nagrada Hrvatskog glumišta
1993
Nagrada Marul
1989
Nagrada Vladimir Nazor
1984
Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića