Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Marko Tadić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Istraživanja u području nekomutativne harmonijske analize, posebno u teoriji reprezentacija
klasičnih grupa i klasifikaciji unitarnih reprezentacija. Veze sa aritmetikom
kroz Langlandsov program.