Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Josip Mikulić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Turizam i promet
Istraživanje turističkih tržišta
Menadžment zrakoplovnih kompanija
Poslovanje poduzeća u putničkom prijevozu
Marketing menadžment u turizmu
Promocija u turizmu
Turizam