Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Edgar Pek - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
1996 - 2001
Diplomirani inženjer računarstva

 
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
Magistar znanja na smjeru računarstva