Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Edgar Pek - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Formalna verifikacija racunalnih sustava, dokazivanje teorema i SAT zasnovane tehnike, apstrakcije kompleksnih racunalnih sustava
Simbolicka provjera modela, verifikacija raspodijeljenih sustava, moduran pristup verfikaciji raspodijeljenih sustava