Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija
Osobni podaci


Milan Perkovac

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Fizika
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Predavač


Kontakt adresa

Ustanova:University of Applied Sciences
Ulica:Vrbik 8
Grad:10 000 Zagreb
Država:
Htvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 1 38 35 109
GSM +385 (0) 98 218 051
E-mail adresa: