Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Sandra Peternel - Nagrade i priznanja

Pregled nagrada:
Academic Excellence, Weill Cornell Dermatology Seminar, Salzburg, Austrija
2012
Stipendija za sudjelovanje na 21. EADV kongresu, Prag, Republika Češka
2012
Srebrna nagrada za E-poster na 22. Svjetskom Kongresu Dermatologije, Seoul, Republika Koreja
2011
Stipendija za sudjelovanje na 22. Svjetskom Kongresu Dermatologije, Seoul, Republika Koreja
2011
Dekanova nagrada za najboljeg diplomiranog doktora medicine
2002
Rektorova nagrada za najboljeg studenta Medicinskog fakulteta Rijeka
2001