Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Nedjeljka Petric - Biografija

Diplome:
1954. "Inženjer",Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
1972. "Doktor kemijskih nauka",Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Radno iskustvo i izbori u zvanja:
(1954-1964)- Rukovodilac laboratorija i glavni inženjer proizvodnje u tvornici Dalmacija-Dugi Rat,
(1964-1973)- asistent TF-u Splitu,
(1973-1979)- docent TF-u Splitu,
(1979-1984)- izvanredni profesor TF-u Splitu,
(1984-1998)- redoviti profesor KTF-u Splitu,
(1998-) - redoviti profesor u mirovini.
Funkcije:
(1981-1987)- član skupštine SIZ-a II i Komisije za plan, te član Republičke zajednice za znanstveni rad SRH i Komisije za međurepubličku suradnju RZZR-a,
(1981-1989)- član Programskog savjeta za tehnologiju RSIZ-a usmjerenog obrazovanja i Radne grupe za visoko obrazovanje,
(1984-1987)- član Matične komisije za rudarstvo, metalurgiju i kemijsko-inženjerstvo,
(1982-1998)- Predstojnik Zavoda za termodinamiku TF-u Splitu,
(1978-1983)- Prodekan za nastavu TF-u Splitu,
(1983-1987) - Dekan TF-u Splitu.
Socijalne vještine i kompentencije:
(1974-1976)- Koordinator Projekta "Ispitivanje mogućnosti korištenja mineralnih sirovina (magnezija) iz morske vode",
(1976-1986)- Koordinator Projekta 15 - Istraživački zadatak II-15/011 "Dobivanje različitih soli iz morske vode",
(1986-1990)- Voditelj Projekta-Istraživački zadatak 01.01.02.02.04. "Aktivirano sinteriranje magnezij-oksida",
(1990-1995)- Voditelj Projekta 2-15-125,
(1995-2002)- Voditelj Projekta 011004,
(2002-2007)- Suradnik na Projektu 0011004,
(2007-)- Suradnik na Projektu 011-0112247-2245,
(1974-1976)- Predsjednik Hrvatskog kemijskog društva-Podružnice za Dalmaciju.
Treba također istaknuti utjecaj rezultata znanstvenog projekta Aktivirano sinteriranje magnezij-oksida i na druga znanstvena područja. Naime, primjenom termodinamičke i matematičke teorije, te kvantne teorije, dr. sc. Nedjeljka Petric proširila je mogućnost primjene navedenih metoda i na druga istraživačka područja, u prvom redu na sustav čovjek (osoba)-društvo. Radovi su publicirani u časopisima "International Review of Modern Sociology" i časopisu Hrvatske akademske udruge "Dijalog", te u knjizi "Duhovnost i znanost" u izdanju Matice Hrvatske Split.
Organizacijske vještine i kompentencije:
Osnivač i voditelj poslijediplomskog studija "Inženjerska kemija" na Tehnološkom fakultetu u Splitu 1984.
Priznanja:
- Outstanding Personalities of the 20th Century, International Biographical Centre Cambridge England, 1999,
- Outstanding 2000 Intellectuals of the 20th Century,in the field of Chemical Engineering and Religion and Science,International Biographical Centre Cambridge England, 1999,
- International woman of the year 2000-2001, International Biographical Centre Cambridge England, 2000,
- Outstanding 2000 Intellectuals of the 21th Century,in the field of Chemical Engineering and Religion and Science, International Biographical Centre Cambridge England, 2001.
Reference:
Tijekom sveukupne znanstvene aktivnosti od 1964 god. do danas (2012)objavila je 66 znanstvenih radova, 9 stručnih radova i elaborata, veći broj skripta, sveučilišni udžbenik i knjigu "Duhovnost i znanost". - N. Petric, I. Vojnović, V. Martinac, Tehnička termodinamika (sveučilišni udžbenik), Hinus, Zagreb, 1999. (ISBN 953-97716-1-7), - N. Petric, I. Vojnović, V. Martinac, Tehnička termodinamika, II izdanje, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 2007, mrežno izdanje (2007-01-09)putem web stranice Fakulteta, (ISBN 978-953-99372-1-9), - N. Petric, Duhovnost i znanost, Matica Hrvatska Split, Split,2002. (ISBN 953-6159-52-X), - N. Petric, Religion and Science, Matica Hrvatska Split,Special edition, Split, 2002. (ISBN 953-6159-53-8). Referentne selektivne biografske baze podataka: - The Marquis Who's Who in the World, 1999 i 2001, - Dictionary of International Biography, 28th Edition (International Biographical Centre Cambridge), 2000, - Barons Who's Who in the Europe 500:Leaders for the New Century, 2000, - Who's Who in the 21st Century, 1st Edition (International Biographical Centre Cambridge),2001, - The Marquis Who's Who in Science and Engineering, 2005. - Emeritus professor of Chemical Science - "People's International University", Incorporated in Europe and in the United States of America with Royal Charter, 2008. - Honorary Professor of Religion and Education - "North West London University", 2008. - Honorary Professor of Religion and Science - "People's International University", 2008. - Woman of the Year 2010 - in recognition of her services to Religion and Science (International Biographical Centre Cambridge) - Woman of the Year 2010 (The American Biographical Institute) - Woman of the Year 2011 - in the field of Religion and Science (The American Biographical Institute)