Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Nenad Prelog - Biografija

Profesor na Studiju novinarstva Fakulteta političkih znanosti i na Fakultetu organizacije i informatike. Predavao na desetak drugih sveučilišta/škola u Hrvatskoj i u svijetu. Bio voditelj postdiplomskog studija informacijskih znanosti. Osnovao Informacijsko dokumentacijski centar za zaštitu okoliša Sveučilišta u Zagrebu i radio na uspostavi informacijske znanosti kao znanstvene discipline. Radio kao novinar i urednik niza novina i časopisa, a među ostalim bio i glavni urednik "Omladinskog tjednika", časopisa "Byte" itd. U Referalnom centru Sveučilišta u Zagrebu radio kao voditelj odjela i direktor. U Leksikografskom zavodu "Miroslav Krleža" bio pomoćnik ravnatelja i predsjednik znanstvenog vijeća. Bio član Matičnog povjerenstva informacijskih znanosti (tri mandata). Osnivač je i dugogodišnji predsjednik Hrvatsko-američkog društva te Hrvatskog društva za promicanje informatičkog obrazovanja. Od 1995. direktor godišnjih konferencija u Dubrovniku "Informacijska tehnologija i novinarstvo". Sudjelovao na stotinjak međunarodnih konferencija i drugih skupova sa prijavljenim ili pozvanim izlaganjima. Autor desetak knjiga i pedesetak znanstvenih, stručnih i preglednih radova. Dobitnik niza priznanja (među ostalim: Plakete za razvoj informatike, Povelje za zaštitu čovjekove okoline, Nagrade grada Zagreba itd.).
Od 2000. godine bio pomoćnik ministra vanjskih poslova, a od 2003 do kraja 2006. prvi veleposlanik RH u Republici Irsk