Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Sanjin Rački

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Temeljne medicinske znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Medicinski fakultet, Rijeka
Ulica:braće Branchetta 20
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: