Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Biografija


Vladimir Vukadinović - Biografija

VLADIMIR VUKADINOVIĆ, red. prof. u trajnom zvanju od 1997. Rođen je 22.01.1948. u Našicama i zaposlen na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Zavod za agroekologiju od 1971. do danas.
Diplomirao je 1971. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, smjer biologija, magistrirao biotehničke znanosti 1978. na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu ("Proučavanje korelacije između broja stanica i sadržaja šećera u korijenu šećerne repe") i doktorirao biotehničke znanosti 1981. na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku ("Ishrana šećerne repe variranim količinama amonijačnog i nitratnog oblika dušika i njihov utjecaj na smjer porasta i sintezu organske tvari u uvjetima pješčane kulture").
Obnašao je dužnost predstojnika Zavoda za agroekologiju u dva mandata i prodekana za nastavu u jednom.
Znanstveno područje, polje, grana je Biotehnologija/agronomija/bilinogojstvo i objavio je više od 100 znan. radova. Osnivač i voditelj je poslijediplomskog studija „Fiziologija i ishrana bilja“ na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, a bio je voditelj više stručnih i znanstvenih projekata u Zavodu za agroekologiju. Bio je predsjednik Izvršnog odbora savjetovanja "Primjena kompjutora u poljoprivredi" koje je održano 1990. u Osijeku.
Predaje Ishranu bilja, Fetilizaciju i Zemljišne resurse, a utemeljio je i predavao još Fiziologiju bilja, Ekofiziologiju i Primjenu kompjutora u poljoprivredi. Napisao je za potrebe nastave tri skripte i udžbenik „Ishrana bilja“.
Član je Hrvatskog tloznanstvenog društvo, Hrvatskog društva za biljnu fiziologiju i Hrvatskog agronomskog društva.
Područje znanstvenog interesa mu je fiziologija mineralne ishrane bilja, produktivnost i procjena pogodnosti zemljišta, gnojidba ratarskih usjeva i kompjutorske simulacije organske produkcije.


Reference:
Lončarić, Z., Vukadinović, V., Bertić, B., Teklić, T. (2003): Calculator for the Brassicas fertilization recommendation. Acta Horticulturae. 627, 153-160. Teklić, T., Parađiković, N., Vukadinović, V. (2003): The influence of temperature on flower opening, vase life and transpiration of cut roses and carnations. Acta Horticulturae. 624, 405-411. Lončarić, Z., Vukadinović, V., Bertić, B., Teklić, T. (2003): The optimizimg of N-fertilization by soil organic matter mineralization. Fertilizers in context with resource management in agriculture. Volume I. Proceedings. Schnug, E. ; Nagy, J. ; Nemeth, T. ; Kovacs, Z. ; Dovenyi-Nagy, T. (ur). Debrecen: International Scientific Centre of Fertilizers (CIEC), 2003. 112-118. Vukadinović, V., Lončarić, Z., Bertić, B., Teklić, T., Galović, V. (2003): The application of computer models in the calculation of balanced phosphorus fertilization. Proceedings of 2nd International Symposium on phosphorus Dynamics in the Soil-Plant Continuum. Rengel, Z. (ur). Perth: University of Western Australia, 2003. 196-197. Vukadinović, V., Lončarić, Z., Galović, V., Bertić, B., Teklić, T. (2003): Phosphorus chemical potential according to soil analyses by means of electro-ultra filtration. Proceedings of 2nd International Symposium on phosphorus Dynamics in the Soil-Plant Continuum. Rengel, Z. (ur). Perth: University of Western Australia, 2003. 32-33. Teklić, T., Vukadinović, V., Lončarić, Z., Rengel, Z., Dropulić, D. (2002): Model for optimizing fertilization of sugar beet, wheat and maize grown on pseudogley soils. Journal of Plant Nutrition. 25, 9; 1863-1879. Parađiković, N., Lončarić, Z., Vukadinović, V., Bertić, B., Galović, V. (2001): Influence of fertilization on gerbera yield. Fertilization in the third millenium - fertilizer, food security and environmental protection. Proceedings. Volume III. Ji, Lanzhu; Chen, Guanxiong; Schnug, Ewald; Hera, Christian; Hanklaus, Silvia (ur.). Beijing: International Scientific Centre of Fertilizers (CIEC), Chinesse academy of Science, Institute of plant nutrition and soil science Braunschweig Germany, 2001. 1711-1718. Vukadinović, V. i Teklić T. (1987): Koncentracija kloŹroplastnih pigmenata kod dvije sorte pšenice zavisno od ishrane dušikom i kalijem. Znan. prak. poljopr. tehnol. 17/3-4, 383-395. Vukadinović, V. i Teklić Tihana (1987): Utjecaj ishrane dušikom i kalijem na koncentraciju N, P i K i masu suhe tvari mladih biljaka dvije sorte pšenice. Savremena poljoŹprivreda, Vol. 35, br. 1-2, 5-12. Vukadinović, V., Teklić Tihana, Bilandžić Mileva i MuminoŹvić Olga (1987): Promjene koncentracije kloroplastnih pigŹmenata, N, P, K, Ca i Mg kod pet sorti pšenice u periodu vlatanje-klasanje. Znan. prak. poljopr. tehnol. 17/3-4, 397-407. Vukadinović V. and Teklić Tihana (1988): Varietal DifferenŹces of Chloroplast Pigment, N, P, K, Ca and Mg ConcentraŹtions in Wheat Plants. 6th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology, 4-10 September 1988, Split. Bertić Blaženka, Vukadinović, V. i Teklić Tihana (1988): Adsorpcija Mn, Cu i Co u nekim tlima istočne Hrvatske. Agrohemija 3, 207-212. Vukadinović, V. i Teklić Tihana (1989.): Modeliranje raspoloživosti vode u računarskoj simulaciji produktivnosti pšenice. VI Seminar Jugoslavenskog društva za fiziologiju biljaka, Ljubljana 1.6.-2.6. 1989. Kovačević, V. Katušić, V. i Vukadinović, V. (1990): NutriŹtional stress of maize (Zea mays) growing on a gleysol of east Croatia. Plant nutrition - physiology and applicaŹtions, Kluwer Academic Publischer, 607-610.

Linkovi:
http://vladimir.pfos.hr