Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Biografija


Mladen Kerovec - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1989
dr.sc. biologije. Tema: Dinamika naseljavanja obrastaja rijeke Save makroskopskim beskralješnjacima.

 
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1979
mr.sc. biologije. Tema: Annelida u biocenozama rijeke Save nizvodno od Zagreba (661,8-598)

 
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1974
dipl. inž.