Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Biografija


Mladen Kerovec - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Bavi se ekologijom i faunom kopnenih voda, osobito slatkovodnim maločetinjašima (Oligochaeta) i ribama. Također je značajan dio njegove znanstvene aktivnosti usmjeren na primjenu bioloških metoda za određivanje kakvoće voda.