Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci
Repozitorij dokumenata


Bruno Šišić - Aktivnosti

Nije specificirano
Aktivnosti vezane za struku


član uredništva
časopis "Pejsaž+Prostor"
1970. - 1970.

član brojnih ocjenjivačkih sudova
Hort.izložbe u Zagrebu i Splitu; natječaji: Gradsko i Spomengroblje u Splitu u dva navrata 70-tih godina(s akad. J. Seisselom,arh.Z. Kolacijem );Biosredišče u Ljubljani 1989. (s B. Mušičem),Središte Hercegnovog 1989.(s L.Perkovićem,S.Vučenovićem) i dr.
1965. - 1990.

član uredništva
časopis "Hortikultura"
1964. - 1985.

zaštita prirode
Povjerenik-volonter za zaštitu prirode Narodnog odbora Kotara Dubrovnik, pokretač zaštite obalnog pojasa Trsteno-Brsečine, sudionik u zaštiti krajolika Rijeke dubrovačke, Močiljske špilje,špilje Šipun u Cavtatu.Problematika Lokruma(od 1953-dalje)
1962. - 1966.

član raznih odbora i komisija za komunalno uređenje kao i za zaštitu prirodnih,krajobraznih i povjesnih vrijednosti na lokalnoj i republičkoj razini,
Narodni odbor Kotara Dubrovnik, Skupština općine Dubrovnik, Hortikult.udruženje Hrvatske-Zagreb,Zavod za zaštitu prirode SRH, SSRNH-Dubrovnik,"Društvo za kulturu pejzaža Zagreb,Društvo prijatelja dubrovačke starine,Društvo"DUB"-Dbk
1958. - 2008.

Mogućnost imenovanja za člana povjerenstva u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš
Ministarstvo zaštite okoliša,prostornog uređenja i graditeljstva R.H.
02.2008 - dalje