Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci
Repozitorij dokumenata


Bruno Šišić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Agronomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1983. - 1986.
Doktor krajobraznog oblikovanja - disertacija pod naslovom "Dubrovački vrt - tipološka osobitost u vrtnoj umjetnosti renesanse"(komisija u sastavu: V. Jurčić, C. Fisković, D. Ogrin, E. Polak)

 
Agronomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1968. - 1974.
magistar krajobraznog oblikovanja (nastava i seminari oko 1100 sati: V.1968.-XII.1971.)

 
Agronomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1945. - 1950.
Dipl. ing. agronomije

 
Srednja škola

Klasična gimnazija
Dubrovnik
1937. - 1945.

 
Osnovna škola

Dubrovnik
1933. - 1937.

 
Nije specificirano

Privatne glazbene škole (F.Albrizzio, E.Krenek) - violina
Dubrovnik
1934. - 1944.

 

 
Trajna izobrazba

12 studijskih putovanja radi upoznavanja povijesnih vrtova i krajobraza
Komunalna ustanova za javno zelenilo, Turističko društvo Dubrovnik, JAZU
U razdoblju od 1961. do 1982.g.,ciljano prema pripremljenim programima boravio najviše u Italiji, zatim u Francuskoj te u još nekoliko zemalja,
putovanja:od dva do tri tjedna
 

Državni stručni ispit poljoprivredne struke iz grupe : hortikultura
N.R.Hrvatska, Državni sekretarijat za poslove narodne privrede u Zagrebu
referent
položen 04.04.1956.
 

Rješenje o upisu u Spisak ovlaštenih projektanata za građevinarstvo br. 210/1959
NRH, Sekretarijat za građevinarstvo, urbanizam i komunalne poslove-Zagreb
ovlašteni projektant za objekte vrtne arhitekture
od 18.04.1959. pa dalje
 

Putujući seminar o krajobraznom uređenju primorskih mijesta
Turistički savez Hrvatske
Opatija-Rijeka-Lošinj-Zadar-Split-Hvar-Dubrovnik- Hercegnovi; nastavnici: Jerko Čulić,turistički ekspert,Zagreb-Split; Smiljan Klaić,dipl.kraj.arh,Zagreb; Zdenko Sila, dipl.arh.-urbanist, Rijeka; ? Zec,dipl.agr,hort.botaničar, Split
lipanj 1953.g.