Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci
Repozitorij dokumenata


Bruno Šišić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Istraživanje vrtnoarhitektonskog naslijeđa povijesne vrtne zone Pile-Kono u Dubrovniku

Ostalo

Dubrovačko vrtnoarhitektonsko i krajobrazno povijesno naslijeđe

Istraživanje krajobraznih obilježja uz projektiranje krajobraznog uređenja otvorenih prostora javnih i drugih namjena