Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci
Repozitorij dokumenata


Bruno Šišić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Krajobrazno oblikovanje i uređivanje s posebnim naglaskom na južnojadransko područje. Zaštita krajobraza.
Povijest vrtne umjetnosti, posebno,istraživanje dubrovačkih renesansnih vrtova i vrtnog urbanizma povijesnog predgrađa Dubrovnika te problematika obnove povijesnih vrtova


Ekspertiza: Uz brojne radne crteže, izradio više od stotinu cjelovitih projekata vrtne i krajobrazne arhitekture, kako za vrtove i perivoje komunalnog karaktera, tako i za uređene zelene prostore stambenih i turističkih zona dubrovačkog kraja i Južnog Jadrana. Posebnu pozornost posvećivao teoretskim problemima vezanim uz krajobrazno oblikovanje južnojadranskih prostora, produbljujući spoznaje o krajobraznim specifičnostima i na tome temeljeći pristup uređivanju gradskih vrtova i perivoja te otvorenih prostora u zelenilu stambenih i turističkih zona.
Provodio vlastite oblikovne postavke u primjeni zelenila kao jedne od temeljnih krajobraznooblikovnih komponenti.Posebno značenje pridavao autohtonom bilju u funkciji očuvanja karaktera prostora i njegova identiteta. Isticao osobito panoramsko značenje viših slojeva zelenila.

Do 1982.g., pored projektiranja i uređivanja javnih prostora u zelenilu, a nakon toga gotovo u potpunosti, bavio se istraživanjem okolnosti nastajanja vrlo brojnih dubrovačkih renesansnih vrtova i njihovih oblikovnih obilježja te teoretskim i praktičnim pitanjima njihove obnove.U razdoblju od 1963 do 2006.g. projektirao obnovu nekoliko poznatih dubrovačkih povijesnih vrtova, ali i Hektorovićeva vrta na o.Hvaru (1987/88). Znanstveno utvrdio i objasnio posebnosti koje dubrovačke renesansne vrtove iskazuju kao povijesnu vrtnooblikovnu pojavu koja pretstavlja autentičan hrvatski prinos europskom naslijeđu vrtne umjetnosti.
Također istraživao prostore povijesnog suburbija Dubrovnika. Objasnio posebnost koncepta prostornog uređenja Pila i Konala okarakteriziran kao povijesni prigradski vrtni urbanizam.Osmišljenom mrežom ulica porubljenih vrtnim zidovima ti su prostori podijeljeni na insule sa zdanjima sasvim uraslima u vrtove.