Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Dobrovoljne aktivnosti


Esad Prohić - Dobrovoljne aktivnosti

Povratak na pregled dobrovoljnih aktivnosti
Naziv aktivnosti: Znanstveni odbor
Opis aktivnosti:
22nd IAS Meeting of Sedimentology Opatija, Croatia
Funkcija: član
Trajanje: 17.09.2003. - 19.09.2003.