Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Dobrovoljne aktivnosti


Esad Prohić - Dobrovoljne aktivnosti

Povratak na pregled dobrovoljnih aktivnosti
Naziv aktivnosti: Znanstveni odbor
Opis aktivnosti:
IX. Kongres Hrvatskog tloznanstvenog društva, Brijuni, Hrvatska
Funkcija: član
Trajanje: 03.07.2001. - 07.07.2001.