Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Dragutin Matak

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Teologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Predavač


Kontakt adresa

Ustanova:Adventistički teološki fakultet
Ulica:Maruševec 82
Grad:42243 Maruševec
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 042 290-790; 042 290
E-mail adresa: