Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Dragutin Matak - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Rad na biblijskom tekstu, naročito na tekstovima apostola Pavla.