Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Repozitorij dokumenata


Igor Lorencin

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Teologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:www.atvu.org
Ulica:Maruševec 82
Grad:42243 Maruševec
Država:
Croatia
Brojevi telefona:Tel. 00385 42 290 793
GSM 00385 99 233 5577
E-mail adresa: