Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Repozitorij dokumenata


Igor Lorencin - Biografija

Igor Lorencin rođen je u 1973. godine u Sisku, gdje otac služi kao pastor Kršćanske adventističke crkve. Osnovnu i srednju školu pohađa u Zagrebu, a teologiju diplomira 1999. na Teološkom fakultetu u Friedensau u Njemačkoj. Služio je više godina kao pastor crkve Elk Grove u zapadnom dijelu Chicaga. Godine 2007. doktorirao je na Odsjeku Novog zavjeta Teološkog fakulteta Sveučilišta Andrews u Sjedinjenim Američkim Državama i vratio se u Hrvatsku. Služi kao pastor Kršćanske advenstističke crkve u Zagrebu od 2007. do 2011. Kao prodekan Adventističkog teološkog visokog učilišta u Maruševcu služi od 2011 do 2013. Funkciju dekana Adventističkog teološkog visokog učilišta vrši od 2013. do 2015. godine. Krajem 2015. godine imenovan je docentom novozavjetnih studija Teološkog fakulteta Friedensau u Njemačkoj, gdje predaje novozavjetne predmete. Služi i na drugim europskim obrazovnim institucijama.

Reference: