Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Repozitorij dokumenata


Igor Lorencin - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Biblijska egzegeza; Otkrivenje Ivanovo; Evanđelja; Novozavjetne poslanice; Intertestamentalni spisi, Socijalna pozadina Novog zavjeta; Kulturna antropologija;

Ekspertiza: Egzegeza biblijskog teksta; Novi zavjet; Staro-grčki; Socijalna pozadina Novog zavjeta;