Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Ivan Mance

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Informacijske i komunikacijske znanosti
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Predavač


Kontakt adresa

Ustanova:HP - Hrvatska pošta d.d.
Ulica:Jurišićeva 13
Grad:Zagreb 10000
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:GSM 095 5388-327
E-mail adresa: