Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Vedran Miletić - Nastavne aktivnosti

Po Bologni - preddiplomska nastava

Paralelno programiranje na heterogenim sustavima
Kolegij je podržan od strane korporacije NVIDIA u sklopu programa CUDA nastavni centar. Kolegij se predaje na preddiplomskom studiju informatike na Odjelu za informatiku.

Računalne mreže
Kolegij se predaje na preddiplomskom studiju računarstva na Tehničkom fakultetu.

Računalne mreže 1
Kolegij se predaje na preddiplomskom studiju informatike na Odjelu za informatiku.

Računalne mreže 2
Kolegij se predaje na preddiplomskom studiju informatike na Odjelu za informatiku.

Operacijski sustavi 1
Kolegij se predaje na preddiplomskom studiju informatike na Odjelu za informatiku.

Operacijski sustavi 2
Kolegij se predaje na preddiplomskom studiju informatike na Odjelu za informatiku.

Po Bologni - Diplomska nastava

Upravljanje mrežnim sustavima
Kolegij se predaje na diplomskom studiju informatike, smjer informacijski i komunikacijski sustavi, na Odjelu za informatiku.

Distribuirani sustavi
Kolegij se predaje na diplomskom studiju informatike, smjer informacijski i komunikacijski sustavi, na Odjelu za informatiku.