Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Denis Vokić - Biografija

Radno iskustvo na Sveučilištu // docent na Sveučilištu u Dubrovniku, Odsjek za umjetnost i restauraciju, od 2010. do danas // vanjski suradnik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, od 2009. do 2015. // asistent na Sveučilištu u Dubrovniku, Odsjek za umjetnost i restauraciju, od 2006. do 2010. // vanjski suradnik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti, Katedra za muzeologiju i upravljanje baštinom, od 2005. do 2015. /////////////////////// Radno iskustvo u konzervatorsko-restauratorskoj struci // voditelj ateljea K-R centar od 2006. do danas (www.k-r.hr) // voditelj Odsjeka za restauriranje slika na drvu Hrvatskog restauratorskog zavoda 1998. – 2006. // voditelj Odsjeka za restauriranje polikromiranog drva u Zavodu za restauriranje umjetnina u Zagrebu 1993.-1998. (danas Hrvatski restauratorski zavod) // djelatnik Zavoda za restauriranje umjetnina u Zagrebu 1992. – 1993. na poslovima restauriranja polikromiranog drva // uz studij, povremeni suradnik Zavoda za restauriranje umjetnina u Zagrebu 1987. – 1991. na poslovima restauriranja slika