Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Biografija


Boris Labar - Biografija

Rođen 1947. g. u Zadru. Studirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1965-70. g. Poslijediplomski studij iz kliničko-laboratorijske korelacije 1972-75. g. Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 1975. g. Priznat status užeg specijalista iz internističke hematologije 1998. Magisterij znanosti obranio 1978. g. Doktorska disertacija "Piruvat kinaza u akutnih leukemija" 1982. g. Od 1982. g. voditelj je Centra za transplantaciju koštane srži Zavoda za hematologiju Interne klinike KBC Rebro. Od 1985. godine pročelnik je Zavoda za hematologiju Interne klinike. Od 1990. g. izvanredni je profesor Interne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 1991. g. izvanredni professor iz hematologije Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Područje znanstvenog I stručnog interesa je hematologija te posebice hematološka onkologija. Unutar hematološke onkologije osobito se bavi sljedećim područjima: dijagnostika i liječenje akutnih leukemija, kemo-radioterapija limfoma i limfoproliferativnih bolesti, imunoterapija limfoma, transplantacija krvotvornih matičnih stanica, komplikacije liječenja transplantacijom, faktori rasta, komplikacije transplantacije, posebice reakcija transplantata protiv primatelja (GvHD). Sudjeluje u svim oblicima nastave iz interne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Jedan je od koautora udžbenika "Hematologija" i član uredničkog odbora udžbenika "Interna medicina". Voditelj znanstvenog projekta "Transplantacija krvotvornih matičnih stanica" (br. 1-08-074). Bio je voditelj niza međunarodnih stručno-znanstvenih skupova Europske onkološke škole (u četiri navrata "New trends in the treatment of acute leukaemia", "Stem cell transplants for solid tumors", "News in cytokines"). Član je niza međunarodnih strukovnih udruga kao Leukemija grupa-EORTC, Europske grupe za liječenje transplantacijom krvotvornih matičnih stanica (EBMT), Europske hematološke udruge (EHA).
Born 1947 in Zadar. Studied medicine at Medical School, University of Zagreb 1965 to 1970. Postgraduate studies in clinical-laboratory correlation from 1972-75. Specialist examination in internal medicine in 1978, recognized as specialist in internistic hematology in 1998, obtained MSc in 1978 and PhD in 1982 (Doctoral paper: "Pyruvate kinase in acute leukemia".

Linkovi:
http://phd.mef.hr/profesori.asp?jezik=en&id=190
http://phd.mef.hr/profesori.asp?jezik=hr&id=190