Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Biografija


Boris Labar - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Medicinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1982
Doktorat medicinskih znanosti.Tema: "Piruvat kinaza u akutnim leukemijama"

 
Medicinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1978
Magisterij.Tema: "Klinicka vrijednost odredjivanja metabolita difosfogliceratnog ciklusa i reduciranog glutationa u eritrocitu kod nasljedni

 
Medicinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1972 - 1975
Poslijediplomski studij, Klinicko-laboratrijska dijagnostika

 
Medicinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1965 - 1970

 
Srednja škola

Gimnazija Zadar
Zadar