Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Dean Ajduković - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Socijalna psihologija