Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Josip Lisac - Biografija

Josip Lisac rođen je 23. studenoga 1950. u Turnima kod Delnica, u Gorskom kotaru. Na Filozofskom fakultetu u Zadru završio je studij kroatistike i filozofije. Doktorirao je na istom fakultetu 1986. disertacijom o goranskim kajkavskim govorima. Od 1978. radi na Filozofskom fakultetu u Zadru, odnosno na Sveučilistu u Zadru. Tu je od 2002. u trajnom zvanju redovitoga profesora. Predaje na više poslijediplomskih ili doktorskih studija lingvistike; voditelj je poslijediplomsklog studija jezikoslovlja na Sveučilistu u Zadru. Na tom je sveučilistu bio prvi pročelnik Odjela za kroatistiku i slavistiku. Od 2004. član je suradnik HAZU. Osnovni mu je znanstveni interes dijalektologija i povijest hrvatskoga jezika. Radio je na više međunarodnih projekata iz lingvističke geografije.
Na Sveučilistu u Zadru pokretač je te glavni i odgovorni urednik časopisa Croatica et Slavica Iadertina. Također je član uredništva Čakavske riči.
Pripremao je za tisak djela hrvatskih pisaca i hrvatskih filologa. Dobitnik je većeg broja nagrada, medu njima i nagrade HAZU za doprinos od osobitog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku u području filoloških znanosti.


Reference:
Preuzeto sa stranica Sveučilišta u Zadru 10-04-2011

Linkovi:
http://www.unizd.hr/Portals/8/CV/Josip%20Lisac%20CV.doc