Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Robert Manger - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Paralelni i distribuirani algoritmi, kombinatorna optimizacija,
blago izračunavanje (soft computing),
baze podataka