Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Hildegarde Auf-Franić - Biografija

Rođena je 1941. u Zagrebu. Diplomirala 1965. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Polaznica Majstorske radionice prof. Drage Galića 1965.-67., na kojoj je 1967. diplomirala. Poslijediplomski studij “Urbanizam i prostorno planiranje” Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu upisala 1972., a 1979. magistrirala s radom "Kontaktne zone - potencijalni prostori vitalizacije primarnog centra Zagreba". Doktorirala 1989. na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu s disertacijom "Centri usmjerenog obrazovanja u funkciji kulturno-društvene integracije". Od 1965. do 1969. radi kao suradnica i projektantica u projektnom birou Interinžinjeringa u Zagrebu. Status priznatoga slobodnog umjetnika dobila 1969. Zaposlena na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu od 1974. u statusu asistentice, 1979. znanstvene asistentice, 1985. izabrana za predavačicu u trajnom zvanju, docentica postaje 1989., izvanredna profesorica 1993., a 1999. izabrana za redovitu profesoricu Arhitektonskog fakulteta. Redovita je članica Akademije tehničkih znanosti od 1998. te autorica brojnih arhitektonskih projekata, urbanističko-arhitektonskih studija i natječajnih radova, od kojih je desetak nagrađeno. Njezino stručno djelovanje prikazano je u stručnim publikacijama i na izložbama. Sudjelovala je u ocjenjivačkim sudovima Zagrebačkog salona, u komisijama za dodjelu nagrada "Vladimir Nazor", a od 1999. predsjednica je povjerenstva i članica Odbora za dodjelu nagrade "Vladimir Nazor" za životno djelo i godišnje realizacije za područje arhitekture. Sudjelovala je u radu ocjenjivačkih sudova na javnim natječajima te u radu brojnih komisija i odbora Društva arhitekata grada Zagreba i Udruženja hrvatskih arhitekata, a 1993.-95. bila i predsjednica Udruženja arhitekata Hrvatske. Voditeljica je znanstvenih tema 1980.-90.: "Optimalizacija sistema zgrada za usmjereno obrazovanje", "Sistemi zgrada za usmjereno obrazovanje građevinara" i "Ekološki problemi prostora za odgoj i obrazovanje" te znanstveno-istraživačkih projekata Arhitektonskog fakulteta: “Optimalizacija prostora za sustav odgoja i obrazovanja" 1992.-98. i "Arhitektonske barijere u zgradama za odgoj i obrazovanje" od 1998 godine.Linkovi:
http://www.arhitekt.hr/_af/_hr/informacije/dok/bio/bio_15640.html