Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Velimir Neidhardt - Biografija

Rođen je 1943. u Zagrebu. Diplomirao 1967. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Surađivao 1968.-70. u Majstorskim radionicama likovnih umjetnosti i diplomirao na Majstorskoj radionici arhitekta prof. Drage Galića. Stipendist "Baloković"; 1974.-75. na Harvard University i Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, SAD. Stručno se usavršavao 1975.-76. kod Skidmore, Owings and Merrill, Architects - Engineers, Chicago, SAD. Na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu magistrirao 1978. s radom "Razvoj modela u znanstvenoj metodi urbanističkog planiranja", a doktorirao 1990. s disertacijom "Antroposocijalni faktor u teorijskom pristupu arhitektonskom i urbanističkom projektiranju". Radi na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu od 1979. u statusu honorarnog asistenta, 1991. izabran za honorarnog docenta, izvanredni profesor postaje 1993. Stalno je zaposlen na fakultetu od 1994., a 1999. je izabran za redovitog profesora Arhitektonskog fakulteta. Član-suradnik JAZU postaje 1980., izvanredni član 1990., a redoviti član HAZU 1991. Autor je brojnih arhitektonskih projekata, urbanističko-arhitektonskih studija i natječajnih radova, od kojih je velik dio nagrađen. Voditelj je znanstvenoistraživačkog projekta "Arhitektonski aspekti sprečavanja nesreća u stambenim objektima" 1991.-95. Objavio je velik broj znanstvenih radova u edicijama Tehničke enciklopedije, u domaćim i stranim časopisima te 1997. knjigu "Čovjek u prostoru: Antroposocijalna teorija projektiranja" (Školska knjiga, Zagreb). Bavi se društveno korisnim radom u nizu institucija i foruma. Proglašen je 1977. zaslužnim članom Saveza arhitekata Hrvatske, a 1995.-99. obavlja dužnost predsjednika Udruženja hrvatskih arhitekata. Pridruženi član američke arhitektonske institucije Associate AIA postaje 1996. Njegov nastavni, znanstveni, stručni i kreativni rad usmjeren je na kompozicije složenih integracija višenamjenskih središnjih gradskih funkcija, multifunkcionalnih zgrada i projekata velikih razmjera.Linkovi:
http://www.arhitekt.hr/xsite/_hr/znanost/nakladnistvo/Prostor/biografije/velimir_neidhardt.htm
http://www.arhitekt.hr/_af/_hr/informacije/dok/bio/bio_15733.html