Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Smilja Kalenić - Biografija

Rođena u Zagrebu 1945. godine. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1969. godine. Specijalistički ispit iz medicinske mikrobiologije i parazitologije položila 1977. godine, magistrirala 1982., a doktorirala 1983. godine. Za docenta na Katedri za bakteriologiju, virusologiju i parazitologiju izabrana 1992., za izvanrednog profesora 1997. godine, a za redovitoga 2002. godine. Predstojnik Kliničkog zavoda za kliničku i molekularnu mikrobiologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, te voditelj Referentnog centra za bolničke infekcije Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Od 01. 01. 2002. član Boarda International Federation of Infection Control u četverogodišnjem mandatu. Voditelj projekta Ministarstva znanosti i tehnologije "Genotipizacija uzročnika bolničkih infekcija". Objavila 54 rada u citiranim časopisima, od toga 17 u CC, a citirana je oko 160 puta
Born in Zagreb, 1945. Married, four children. 1969. Graduate, Medical School University of Zagreb. 1977. Specialist of Medical Microbiology and Parasitology. 1982. MSc in Medical Microbiology and Parasitology. 1983. PhD in Medical Microbiology and Parasitology. 1971. - 1987. employed Zagreb Public Health Institute. From 1987. Head of Dept. of Clinical and Molecular Microbiology From 1993. Assist. Professor, from 1997 Professor at Medical School University of Zagreb, Dept. Medical bacteriology, virology and Parasitology From 1998. Head of Reference Centre for Hospital Infections of Ministry of Health, Republic of Croatia.

Linkovi:
http://phd.mef.hr/profesori.asp?id=141&jezik=hr
http://phd.mef.hr/profesori.asp?jezik=en&id=141