Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Biografija


Pavo Barišić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Universität Augsburg
Augsburg
Njemačka
- 1989
Doktor znanosti

 
Interuniverzitetski centar Dubrovnik
Dubrovnik
- 1985
Magistar znanosti na smjeru filozofije znanosti