Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Biografija


Stipe Kutleša - Biografija

Rođen 1. siječnja 1955. u Duvnu (Tomislavgradu), B i H. Osnovnu školu pohađao u Stipanićima, u Duvnu i u Zagrebu. Gimnaziju završio 1974. u Zagrebu.

Diplomirao filozofiju i povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1979) i fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (1982). Magistrirao na poslijediplomskom studiju "Povijest i filozofija znanosti" u Dubrovniku (1986).

Doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1993) (naslov doktorskog rada: Prirodnofilozofijski pojmovi Ruđera Boškovića, mentor : prof. dr. Danilo Pejović).

Privremeno radio na nekoliko srednjih škola, od 1984. stalno zaposlen u Zavodu za povijest i filozofiju znanosti HAZU, a od 2002. u Institut za filozofiju u Zagrebu gdje obnaša dužnost ravnatelja Instituta.

Predaje "Filozofiju znanosti" na Filozofskom fakultetu DI u Zagrebu (od 1994), i više kolegija na Hrvatskim studijima (od 1993), "Povijest fizike" na PMF-u u Zagrebu (1993/94), "Metodologiju znanosti" na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1996-98) te na poslijediplomskom studiju Povijest i filozofija znanosti u Dubrovniku i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Boravio na "Institute for Advanced Studies", University of Edinburgh (jesen 1999).

Suradnja s Leksikografkim zavodom "M. Krleža" (Hrvatski biografski leksikon, Hrvatska enciklopedija), s Hrvatskim leksikonom, Hrvatskim prirodoslovnim društvom i dr.

Član uredništva časopisa Filozofska istraživanja, Synthesis philosophica, biblioteke Filozofska istraživanja, Croatian Journal of Philosophy, član savjeta časopisa Metodički ogledi.

Član Hrvatskog filozofskog društva, Udruge za promicanje filozofije, Odjela za filozofiju i odjela za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske, Hrvatskog prirodoslovnog društva, Hrvatskog fizikalnog društva.

Pročelnik Odjela za filozofiju Matice hrvatske (2000- ).

Član Organizacijskog odbora simpozija "Dani Frane Petrića". Sudjelovao na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima (Dubrovnik, Priština, Augsburg, Ljubljana, Cres, Zagreb, Ludbreg, Trsteno).Linkovi:
http://www.ifzg.hr/