Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Biografija


Damir Semenski - Biografija


Linkovi:
http://newton.fsb.hr/Staff/Semenski/semenski.htm