Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Biografija


Diana Šimić

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Temeljne medicinske znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši asistent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Mesnička 23
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01 6303 558
E-mail adresa: