Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Srećko Kovač - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Logika 1 i 2
Poslijediplomska nastava

Logika i ontologija
Kolegij se bavi bitnim aspektima uvjetovanosti ontologije različitim oblicima logike. Moguća rješenja semantičkih paradoksa (“Lažljivac”) i logičko-matematičkih paradoksa (Russellov paradoks) pomoću hijerarhije jezikâ i teorije tipova uvjetuju i način na koji se suvislo može koncipirati ontologija. Analizira se u kojem smislu logika prvoga i višega reda, te njihovo proširenje modalnostima, uvjetuju i određuju pojam predmetnosti i pojam vremena. Kolegij se posebno bavi i problematikom suvremenih ontologijskih dokaza. U seminarskome dijelu kolegija diskutiraju se (uz analizu tekstova) karakteristične logičko-ontologijske koncepcije u autora kao što su Russell, Gödel, Quine, Kripke i dr.