Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Bernard Franković - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Nauka o toplini I
sveučilišni studij strojarstva

Nauka o toplini II
sveučilišni studij strojarstva

Nauka o toplini
sveučilišni studij brodogradnje

Izabrana poglavlja iz toplinskih znanosti
poslijediplomski znanstveni studij - smjer termoenergetika

Termodinamička analiza procesa
poslijediplomski znanstveni studij - smjer Termoenergetika

Osnove nauke o toplini
stručni studiji strojarstva i brodogradnje

Osnove topline
sveučilišni studij elektrotehnike

Prijenos topline i tvari
poslijediplomski znanstveni studij - smjer Termoenergetika

Termodinamika smjesa
sveučilišni studij strojarstva - smjer Termoenergetika

Energija i energetski procesi
Sveučilišni studij elektrotehnike - smjer Energetika

Plinska tehnika
sveučilišni studij strojarstva - smjer Termoenergetika