Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Bernard Franković - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Interferometrijsko istraživanje prijelaza topline kod mješovite prisilne i slobodne konvekcije na horizontalnom cilindru u poprečnoj struji zraka

Primjena obnovljivih izvora energije u priobalnom području

Istraživanje i razvoj komponenata i sustava obnovljivih izvora energije

Obnovljivi izvori i racionalno korištenje energije