Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Ljubica Glavaš-Obrovac - Biografija

Doc. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, dipl. ing. prehrambene tehnologije

Životopis: Ljubica Glavaš-Obrovac rođena je 2. svibnja 1965. godine u Vinkovcima. U području biotehničkih znanosti, grana biotehnologija, diplomirala je 1988. godine, a magistrirala 1993. godine. Doktorsku disertaciju iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, grana temeljne medicinske znanosti, obranila je 2000. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998. godine radi na Odjelu za nuklearnu medicinu, zaštitu od zračenja i patofiziologiju Kliničke bolnice Osijek i voditelj je Odsjeka molekularne patofiziologije Odjela. Od 2002. godine docent je pri Katedri za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.Linkovi:
http://www.kbo.hr/NUKLEARNA/molekularna.htm